Tyrimų metodai

Siūlome tiek kiekybinius, tiek kokybinius tyrimus. Tyrimo metodai kiekvienu atveju parenkami atsižvelgiant į nagrinėjamos problemos specifiką ir tyrimo objektą. 

Tyrimo metodologiją parenkame įsigilinę į Užsakovo problemas ir keliamus tikslus. Naudojame šiuos duomenų rinkimo metodus:

 • Face-to-face interviu (standartizuoti / pusiau standartizuoti)
 • Telefoniniai interviu (CATI)
 • Online tyrimai 
 • In hall testai / CLT
 • Focus grupės
 • Giluminiai interviu
 • Anketavimas
 • Pašto apklausos
 • Turinio analizė

Tyrimų metodai

Siūlome tiek kiekybinius, tiek kokybinius tyrimus. Tyrimo metodai kiekvienu atveju parenkami atsižvelgiant į nagrinėjamos problemos specifiką ir tyrimo objektą. 

Tyrimo metodologiją parenkame įsigilinę į Užsakovo problemas ir keliamus tikslus. Naudojame šiuos duomenų rinkimo metodus:

 • Face-to-face interviu (standartizuoti / pusiau standartizuoti)
 • Telefoniniai interviu (CATI)
 • Online tyrimai 
 • In hall testai / CLT
 • Focus grupės
 • Giluminiai interviu
 • Anketavimas
 • Pašto apklausos
 • Turinio analizė