Įvaizdžio tyrimai

Įvaizdžio tyrimai

SP imageTest

Bendrovės įvaizdis visada yra įvairialypis, todėl labai svarbu turėti aiškiai apibrėžtus ir išgrynintus parametrus, leidžiančius matuoti ir identifikuoti tiek stipriąsias, tiek silpnąsias įvaizdžio puses.

SP imageTest remiasi kokybinių ir kiekybinių įvaizdžio parametrų analize. Analizėje naudojami aiškiai apibrėžti parametrai – faktoriai leidžia įvaizdį analizuoti taikant matematinės analizės metodus. Atskirų faktorių grupėse analizuojami tiek racionalūs (funkciniai), tiek iracionalūs (emociniai) įvaizdžio parametrai.

Naudojami turinio analizės bei faktorinės analizės metodai leidžia labai konkrečiai identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias įvaizdžio puses bei pateikti motyvuotas rekomendacijas tolesniam įvaizdžio tobulinimui.

Dėl platesnės informacijos kreipkitės: info@spinter.lt

Įvaizdžio tyrimai

SP imageTest

Bendrovės įvaizdis visada yra įvairialypis, todėl labai svarbu turėti aiškiai apibrėžtus ir išgrynintus parametrus, leidžiančius matuoti ir identifikuoti tiek stipriąsias, tiek silpnąsias įvaizdžio puses.

SP imageTest remiasi kokybinių ir kiekybinių įvaizdžio parametrų analize. Analizėje naudojami aiškiai apibrėžti parametrai – faktoriai leidžia įvaizdį analizuoti taikant matematinės analizės metodus. Atskirų faktorių grupėse analizuojami tiek racionalūs (funkciniai), tiek iracionalūs (emociniai) įvaizdžio parametrai.

Naudojami turinio analizės bei faktorinės analizės metodai leidžia labai konkrečiai identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias įvaizdžio puses bei pateikti motyvuotas rekomendacijas tolesniam įvaizdžio tobulinimui.

Dėl platesnės informacijos kreipkitės: info@spinter.lt